Genealogie van [BertKoor]

Vaak gestelde vragen

Van wie is deze site?
Waarom ben je hieraan begonnen?
Hoe kom je eigenlijk aan al deze gegevens?
Hoe zit het met de privacy?
Mijn eigen stamboom is incompleet. Kun je die verder uitzoeken?
Hoe geef ik aanvullingen of wijzigingen door?
Ik zie bij sommige personen een portretje. Kan ik een foto van mijzelf of familieleden toevoegen?
Wat betekenen de lettercodes bij Religie?

Van wie is deze site?

Die is van mij: Bert Koorengevel.


Waarom ben je hieraan begonnen?

Ik heb me altijd al afgevraagd waar mijn vreemde achternaam precies vandaan komt, en via het opzetten van de stamboom hoop ik daar achter te komen. Van mijn vader heb ik het verhaal dat Koorengevel een verbastering is van een Spaanse achternaam (een luitenant die in de 16e eeuw hier is gebleven) maar ik denk daar eerlijk gezegd nooit een bevestiging van te kunnen vinden.

Mijn achternaam en ook die van mijn liefje (Mikmak) zijn tamelijk uniek. Dus iemand met dezelfde achternaam moet haast wel familie zijn. Ook weet ik vrijwel zeker dat alle Korengevels (met één O) ook familie zijn. Volgens mijn vader is die schrijffout er bij de burgerlijke stand in geslopen toen een ver familielid uit Schiedam naar Vlaardingen is geemigreerd.

Via de stamboom is de familierelatie inzichtelijk te maken. Maar van het opzetten daarvan was het nog nooit gekomen, mede omdat ik hiervoor geen goede software had en ook omdat ik weinig zin had om de archieven door het hele land af te lopen. Van een collega kreeg ik echter de tip dat er tegenwoordig al heel veel online staat op bv genlias.nl.

Eind 2011 zag ik kans om voor weinig geld m'n domeinnaam bertkoor.nl te registreren inclusief webhosting, met de bedoeling om daar een bescheiden homepage neer te zetten. In het hosting-pakket zat de optie om het PHP-pakket webtrees te installeren, en dat heb ik maar eens uitgeprobeerd. Dat ging heel gemakkelijk, en in een paar dagen had ik de gegevens van zo'n 150 personen ingevoerd. En zo is het begonnen...


Hoe kom je eigenlijk aan al deze gegevens?

Ik ben begonnen met de gegevens die op de verjaarskalender staan.

Naast natuurlijk m'n eigen kop en het geheugen van directe familieleden is de meeste informatie afkomstig uit openbare bronnen, zoals de Burgerlijke Stand registers. Overlijdensakten uit de burgerlijke stand worden openbaar na 50 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar.

Vroeger moest je langsgaan bij alle archieven en uittreksels opvragen, maar tegenwoordig zijn de meeste archieven gedigitaliseerd en kun je dit thuis vanuit de luie stoel doen, zonder reis- of andere kosten.

De online bronnen die ik veelvuldig raadpleeg zijn de volgende:


Hoe zit het met de privacy?

Bezoekers van de site kunnen alleen gegevens inzien van personen die langer dan 10 jaar geleden zijn overleden. Deze beperking geldt ook voor aangemelde leden.

Leden krijgen tevens de bevoegdheid om gegevens in te zien van hunzelf en familie tot in de 2e graad, dwz de opa's, oma's, neven en nichten en aangetrouwde ooms en tantes. Verzoeken tot lidmaatschap worden alleen gehonoreerd aan familie, dwz personen die in de stamboom voorkomen.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om toegang tot gegevens van bepaalde personen of individuele feiten / gebeurtenissen te blokkeren voor bezoekers en leden.

 


Mijn eigen stamboom is incompleet. Kun je die verder uitzoeken?

Ja, dat kan ik zeker. Ook de stambomen van aangetrouwde familie wil ik best uitzoeken, en er is plaats zat op deze site daarvoor.

Maar ik heb wel enige aanknopingspunten nodig, dat wil zeggen de gegevens van je beide ouders en van alle vier de grootouders voor zover ik die nog niet heb:

Gegevens van je ouders kan ik op het web waarschijnlijk niet terugvinden, maar met een beetje mazzel kan ik de huwelijksacte van je grootouders wel vinden. En daarin staan weer hun ouders vermeld, en dan volgt de rest vanzelf.


Hoe geef ik aanvullingen of wijzigingen door?

Onderaan elke pagina is een link opgenomen onder de tekst Site Owner. Als je daarop klikt kun je via het contact-formulier je wijzigingen en aanvullingen doorgeven. Ik zal deze dan zo spoedig mogelijk verwerken.

Als je heel veel gegevens hebt en die zelf wilt toevoegen, dan kan ik je promoveren tot Editor en dan kun je zelf wijzigingen aanbrengen.


Ik zie bij sommige personen een portretje. Kan ik een foto van mijzelf of familieleden toevoegen?

Dat kun je niet zelf, maar als je een foto aan mij opstuurt dan wil ik die best toevoegen.

Dit is niet Hyves, één foto per persoon voldoet.

Mijn voorkeur gaat trouwens uit naar pasfoto's genomen rond het 40ste levensjaar (niet te jong en niet te oud)


Wat betekenen de lettercodes bij Religie?

In een oude instructie tbv het invullen van gezinskaarten voor ambtenaren van de burgerlijke stand die online staat ben ik het volgende overzicht tegen gekomen:

A. Apostolische Gemeente
A.E. Gemeente der Anglikaansch-Episcopale Kerk
A.I. Afgescheiden Israëlitsche Gemeente
A.K. Anglicaase Kerk
C.A. Christelijke Afgescheiden Gemeente
C.E. Christelijk Evangelische Gemeente
C.G. Christelijk Gereformeerde Kerken
D. Doopsgezinde Gemeente
D.E. Duitsch Evangelische Gemeente
E.B. Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
E.G. Evangelische Gemeente
E.L. Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap
E.P. Engelsche Presbijteriaansche Gemeente
G.C. Gemeente van Gedoopte Christenen
G.G. Gereformeerde Gemeente
G.K. Gereformeerde Kerken
G.O.K. Gereformeerde Kerken onder het Kruis
H.A. Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
H.A.E.A Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen
H.L. Hersteld Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap
L.H. Leger des Heils
M.K. Methodistische Kerk
N.H. Nederlandsch (of Nederduitsch) Hervormd Kerkgenootschap
N.I. Nederlandsch Hervormd Israëlitsch Kerkgenootschap
O.C. Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
O.G. Oud Gereformeerde Gemeente
O.G.K. Oud-Gereformeerde Kerk
P.G. Vereenigde Protestantsche Gemeente
R. Remonstrantsche Broederschap
R.K. Roomsch Katholiek Kerkgenootschap
Th.V. Theosophische Vereeniging
S. Schotsche Gemeente
V.E. Vrije Evangelische Gemeente
V.G. Vrije Gereformeerde Gemeente
W. Waalsche Gemeente
Z. Zendingsgemeente
Z.A. Nederlandsche Vereeniging van Zevende-dags Adventisten

Aangezien het overzicht eindigt met "etc etc" had de opsteller hiervan had nieteens de intentie compleet te zijn.