Genealogie van [BertKoor]

Antje de JongAge: 39 years18421881

Name
Antje de Jong
Given names
Antje
Surname
de Jong
Married name
Antje Scheurkogel
Birth April 24, 1842 41 43
Death of a sisterMaria de Jong
December 3, 1852 (Age 10 years) Age: 24
Death of a fatherDirk de Jong
September 17, 1859 (Age 17 years) Age: 59
Civil marriageWillem ScheurkogelView this family
April 18, 1868 (Age 25 years) Husband: 27 Wife: 25
Birth of a son
#1
Bastiaan Scheurkogel
June 6, 1868 (Age 26 years)
Birth of a son
#2
Dirk Scheurkogel
November 24, 1869 (Age 27 years)
Death of a sonBastiaan Scheurkogel
estimated 1870 (Age 27 years)

Birth of a son
#3
Bastiaan Scheurkogel
December 18, 1871 (Age 29 years)
Birth of a son
#4
Johannes Scheurkogel
June 11, 1874 (Age 32 years)
Birth of a daughter
#5
Dina Scheurkogel
December 31, 1875 (Age 33 years)
Birth of a son
#6
Willem Scheurkogel
October 7, 1877 (Age 35 years)
Death of a sonWillem Scheurkogel
October 26, 1879 (Age 37 years) Age: 2
Birth of a son
#7
Willem Scheurkogel
March 28, 1881 (Age 38 years)
Death September 3, 1881 (Age 39 years) Age: 39

Cause of death: Doodslag door haar man
VerslagWillem ScheurkogelView this family
September 5, 1881 (2 days after death)

Note: Schiedamsche Courant, 05/09/1881; p. 1/7
Verslag rechtzaakWillem ScheurkogelView this family
Doodslag
December 9, 1881 (3 months after death)

Note: Schiedamsche Courant, 10/12/1881; p. 2/4
Medical condition
alcoholiste
1881 (Age 38 years)

Adoption of a sonWillem Scheurkogel
before August 1892 (10 years after death)
Adoption: Adopted by both parents
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: May 27, 1827Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
16 months
elder sister
Maria de Jong
Birth: September 19, 1828 27 30Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Death: December 3, 1852Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
2 years
elder sister
Adriana de Jong
Birth: December 22, 1830 29 32Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Death: January 7, 1910Rotterdam, Zuid-Holland, NL
3 years
elder brother
3 years
elder sister
2 years
elder brother
3 years
herself
Father’s family with Maria van der Horst - View this family
father
step-mother
Maria van der Horst
Birth: March 2, 1800Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Death: February 19, 1825Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Marriage: May 16, 1824Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
9 months
half-sister
Aaltje de Jong
Birth: February 5, 1825 24 24Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Death: December 14, 1904Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Mother’s family with Leendert de Vrijer - View this family
step-father
mother
Marriage: March 1, 1826Rotterdam, Zuid-Holland, NL
7 months
half-sister
Family with Willem Scheurkogel - View this family
husband
herself
Marriage: April 18, 1868Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
2 months
son
18 months
son
Dirk Scheurkogel
Birth: November 24, 1869 29 27Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: November 10, 1892Schiedam, Zuid-Holland, NL
2 years
son
3 years
son
19 months
daughter
21 months
son
Willem Scheurkogel
Birth: October 7, 1877 37 35Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: October 26, 1879Schiedam, Zuid-Holland, NL
4 years
son

Verslag
Schiedamsche Courant, 05/09/1881; p. 1/7 W. Scheurkogel. arbeider, woonachtig aan de Spoorstraat alhier, die veelal in beschonken toestand verkeert, heeft naar wij vernemen zijn vrouw, die ook dikwerf misbruik maakt van sterken drank, in de laatste dagen zoodanig mishaldeld, dat zij heden , vermoedelijk aan de gevolgen daarvan, is overleden. Scheurkogel is door de politie in arrest genomen.
Verslag rechtzaak
Schiedamsche Courant, 10/12/1881; p. 2/4 Zooals wij gisteren als telegrafisch bericht in 't kort mededeelden stond voor het Hof te 's Hage terecht W. Scheurkogel, oud 41 jaren, sjouwerman te Schiedam, beschuldigd van moedwilligen doodslag, gepleegd op zijne huisvrouw Antje de Jong. Wat de feitelijke toedracht dezer zaak betreft, is gebleken, dat de beschuldigde den 18 April 1868 zijn zijne nu overleden huisvrouw was gehuwd, maar dat misbruik van sterken drank, zoowel door den man als door de vrouw meermalen tot treurige tooneelen in deze huishouding aanleiding gaf. Vooral wanneer de vrouw in beschonken toestand verkeerde, was de man zeer vertoornd en onzag hij zich niet zijne wederhelft op de ergerlijkste wijze te mishandelen. De laatste dagen van Augustus en 1 September moest de vrouw, die zich telkens weder te buiten had gegaan, het weder vreeselijk ontgelden, slagen, stooten, duwen, schoppen en trappen waren onophoudelijk haar deel. Op laatstgenoemden dag was zelfs door buren opgemerkt, dat beschuldigde de haren zijner vrouw om zijn hand gewikkeld had, haar van den stoel, waarop zij gezeten was, aftrok, door het vertrek sleurde en slagen toebracht. Dien dag moet de man zich echter al zeer barbaarsch gedragen hebben, want de vrouw werd later bewusteloos gevonden in haar bed, en den 3 September bezweek zij aan een hersenvliesontsteking, volgens heeren geneeskundigen ontstaan door toegebrachte beleedigingen aan het hoofd. Het lichaam der vrouw was zelfs als met builen en blauwe plekken overdekt. De beschuldigde door den president ondervraagd, bekende dat hij zijne vrouw, wanneer ij beschonken was, mishandelde; dat hij haar op genoemde dagen wel had geslagen, maar hij wist niet of die slagen, welke hij in zijn drift had toegebracht, haar dood zouden hebben tengevolge gehad. In deze zaak werden 14 getuigen gehoord. Advocaat-generaal Nr, Gregory noemde deze zaak een gruwel en wees er op, dat de dronkenschap, waaraan de verslagene zich schuldig maakte, een gevolg was van het ellendige leven, dat deze bij haar man had, zoodat deze ook als de oorzaak daarvan beschouwd moest worden. Z.E.G.A. achtte de feiten voldende bewezen requireerde 8 jaren tuchthuisstraf. - uitspraak aanst. Zaterdag. De verdediger van den beschuldigde, trachtte de verklaringen der getuigen te ontzenuwen. Z.i. was de voorstelling van de gepleegde mishandelingen zeer overdreven, maar ware zij juist, dan nog meende pleiter, dat het niet vaststond, dat de dood daardoor was ontstaan. Pl. achtte het zeer mogelijk dat de vrouw in dronkenschap gevallen was en zich ernstig had bezeerd. Hij concludeerde tot vrijspraak en pleitte subsidiair verzachtende omstandigheden. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op aanstaanden Zaterdag te 10 uren.