Genealogie van [BertKoor]

Antje de JongLeeftijd: 39 jaar18421881

Naam
Antje de Jong
Voornamen
Antje
Achternaam
de Jong
Aangenomen huwelijksnaam
Antje Scheurkogel
Geboren 24 april 1842 41 43
Overlijden van een zusMaria de Jong
3 december 1852 (Leeftijd 10 jaar) Leeftijd: 24
Overlijden van vaderDirk de Jong
17 september 1859 (Leeftijd 17 jaar) Leeftijd: 59
Burgerlijk huwelijkWillem ScheurkogelBekijk dit gezin
18 april 1868 (Leeftijd 25 jaar) Echtgenoot: 27 Echtgenote: 25
Geboorte van een zoon
#1
Bastiaan Scheurkogel
6 juni 1868 (Leeftijd 26 jaar)
Geboorte van een zoon
#2
Dirk Scheurkogel
24 november 1869 (Leeftijd 27 jaar)
Overlijden van een zoonBastiaan Scheurkogel
1870 (geschat) (Leeftijd 27 jaar)

Geboorte van een zoon
#3
Bastiaan Scheurkogel
18 december 1871 (Leeftijd 29 jaar)
Geboorte van een zoon
#4
Johannes Scheurkogel
11 juni 1874 (Leeftijd 32 jaar)
Geboorte van een dochter
#5
Dina Scheurkogel
31 december 1875 (Leeftijd 33 jaar)
Geboorte van een zoon
#6
Willem Scheurkogel
7 oktober 1877 (Leeftijd 35 jaar)
Overlijden van een zoonWillem Scheurkogel
26 oktober 1879 (Leeftijd 37 jaar) Leeftijd: 2
Geboorte van een zoon
#7
Willem Scheurkogel
28 maart 1881 (Leeftijd 38 jaar)
Overleden 3 september 1881 (Leeftijd 39 jaar) Leeftijd: 39

Doodsoorzaak: Doodslag door haar man
VerslagWillem ScheurkogelBekijk dit gezin
5 september 1881 (2 dagen na overlijden)

Notitie: Schiedamsche Courant, 05/09/1881; p. 1/7
Verslag rechtzaakWillem ScheurkogelBekijk dit gezin
Doodslag
9 december 1881 (3 maanden na overlijden)

Notitie: Schiedamsche Courant, 10/12/1881; p. 2/4
Medische conditie
alcoholiste
1881 (Leeftijd 38 jaar)

Adoptie van een zoonWillem Scheurkogel
voor augustus 1892 (10 jaar na overlijden)
Adoptie: Geadopteerd door beide ouders
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk: 27 mei 1827Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
16 maanden
oudere zus
Maria de Jong
Geboren: 19 september 1828 27 30Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Overleden: 3 december 1852Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
2 jaar
oudere zus
Adriana de Jong
Geboren: 22 december 1830 29 32Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Overleden: 7 januari 1910Rotterdam, Zuid-Holland, NL
3 jaar
oudere broer
3 jaar
oudere zus
2 jaar
oudere broer
3 jaar
zij zelf
Gezin van vader met Maria van der Horst - Bekijk dit gezin
vader
stiefmoeder
Huwelijk: 16 mei 1824Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
9 maanden
halfzus
Aaltje de Jong
Geboren: 5 februari 1825 24 24Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Overleden: 14 december 1904Rotterdam, Zuid-Holland, NL
Gezin van moeder met Leendert de Vrijer - Bekijk dit gezin
stiefvader
moeder
Huwelijk: 1 maart 1826Rotterdam, Zuid-Holland, NL
7 maanden
halfzus
Gezin met Willem Scheurkogel - Bekijk dit gezin
echtgenoot
zij zelf
Huwelijk: 18 april 1868Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
2 maanden
zoon
18 maanden
zoon
Dirk Scheurkogel
Geboren: 24 november 1869 29 27Schiedam, Zuid-Holland, NL
Overleden: 10 november 1892Schiedam, Zuid-Holland, NL
2 jaar
zoon
3 jaar
zoon
19 maanden
dochter
21 maanden
zoon
Willem Scheurkogel
Geboren: 7 oktober 1877 37 35Schiedam, Zuid-Holland, NL
Overleden: 26 oktober 1879Schiedam, Zuid-Holland, NL
4 jaar
zoon

Verslag
Schiedamsche Courant, 05/09/1881; p. 1/7 W. Scheurkogel. arbeider, woonachtig aan de Spoorstraat alhier, die veelal in beschonken toestand verkeert, heeft naar wij vernemen zijn vrouw, die ook dikwerf misbruik maakt van sterken drank, in de laatste dagen zoodanig mishaldeld, dat zij heden , vermoedelijk aan de gevolgen daarvan, is overleden. Scheurkogel is door de politie in arrest genomen.
Verslag rechtzaak
Schiedamsche Courant, 10/12/1881; p. 2/4 Zooals wij gisteren als telegrafisch bericht in 't kort mededeelden stond voor het Hof te 's Hage terecht W. Scheurkogel, oud 41 jaren, sjouwerman te Schiedam, beschuldigd van moedwilligen doodslag, gepleegd op zijne huisvrouw Antje de Jong. Wat de feitelijke toedracht dezer zaak betreft, is gebleken, dat de beschuldigde den 18 April 1868 zijn zijne nu overleden huisvrouw was gehuwd, maar dat misbruik van sterken drank, zoowel door den man als door de vrouw meermalen tot treurige tooneelen in deze huishouding aanleiding gaf. Vooral wanneer de vrouw in beschonken toestand verkeerde, was de man zeer vertoornd en onzag hij zich niet zijne wederhelft op de ergerlijkste wijze te mishandelen. De laatste dagen van Augustus en 1 September moest de vrouw, die zich telkens weder te buiten had gegaan, het weder vreeselijk ontgelden, slagen, stooten, duwen, schoppen en trappen waren onophoudelijk haar deel. Op laatstgenoemden dag was zelfs door buren opgemerkt, dat beschuldigde de haren zijner vrouw om zijn hand gewikkeld had, haar van den stoel, waarop zij gezeten was, aftrok, door het vertrek sleurde en slagen toebracht. Dien dag moet de man zich echter al zeer barbaarsch gedragen hebben, want de vrouw werd later bewusteloos gevonden in haar bed, en den 3 September bezweek zij aan een hersenvliesontsteking, volgens heeren geneeskundigen ontstaan door toegebrachte beleedigingen aan het hoofd. Het lichaam der vrouw was zelfs als met builen en blauwe plekken overdekt. De beschuldigde door den president ondervraagd, bekende dat hij zijne vrouw, wanneer ij beschonken was, mishandelde; dat hij haar op genoemde dagen wel had geslagen, maar hij wist niet of die slagen, welke hij in zijn drift had toegebracht, haar dood zouden hebben tengevolge gehad. In deze zaak werden 14 getuigen gehoord. Advocaat-generaal Nr, Gregory noemde deze zaak een gruwel en wees er op, dat de dronkenschap, waaraan de verslagene zich schuldig maakte, een gevolg was van het ellendige leven, dat deze bij haar man had, zoodat deze ook als de oorzaak daarvan beschouwd moest worden. Z.E.G.A. achtte de feiten voldende bewezen requireerde 8 jaren tuchthuisstraf. - uitspraak aanst. Zaterdag. De verdediger van den beschuldigde, trachtte de verklaringen der getuigen te ontzenuwen. Z.i. was de voorstelling van de gepleegde mishandelingen zeer overdreven, maar ware zij juist, dan nog meende pleiter, dat het niet vaststond, dat de dood daardoor was ontstaan. Pl. achtte het zeer mogelijk dat de vrouw in dronkenschap gevallen was en zich ernstig had bezeerd. Hij concludeerde tot vrijspraak en pleitte subsidiair verzachtende omstandigheden. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op aanstaanden Zaterdag te 10 uren.