Genealogie van [BertKoor]

WillemScheurkogel.jpg

Willem ScheurkogelAge: 58 years18401898

Name
Willem Scheurkogel
Given names
Willem
Surname
Scheurkogel
Birth August 24, 1840 34 34
Birth of a sisterPetronella Scheurkogel
December 30, 1842 (Age 2 years)
Birth of a sisterDirkje Scheurkogel
May 19, 1845 (Age 4 years)
Birth of a sisterElisabeth Scheurkogel
March 23, 1847 (Age 6 years)
Civil marriageAntje de JongView this family
April 18, 1868 (Age 27 years) Husband: 27 Wife: 25
Birth of a son
#1
Bastiaan Scheurkogel
June 6, 1868 (Age 27 years)
Birth of a son
#2
Dirk Scheurkogel
November 24, 1869 (Age 29 years)
Death of a sonBastiaan Scheurkogel
estimated 1870 (Age 29 years)

Birth of a son
#3
Bastiaan Scheurkogel
December 18, 1871 (Age 31 years)
Birth of a son
#4
Johannes Scheurkogel
June 11, 1874 (Age 33 years)
Occupation
zakkendrager
between 1868 and 1875 (Age 27 years)

Birth of a daughter
#5
Dina Scheurkogel
December 31, 1875 (Age 35 years)
Death of a sisterChristina Scheurkogel
April 6, 1877 (Age 36 years)
Birth of a son
#6
Willem Scheurkogel
October 7, 1877 (Age 37 years)
Occupation
arbeider
between 1875 and 1877 (Age 34 years)

Death of a brotherJohannes Scheurkogel
February 10, 1878 (Age 37 years)
Death of a sonWillem Scheurkogel
October 26, 1879 (Age 39 years) Age: 2
Occupation
spoorbeambte
1879 (Age 38 years)

Birth of a son
#7
Willem Scheurkogel
March 28, 1881 (Age 40 years)
Death of a wifeAntje de Jong
September 3, 1881 (Age 41 years) Age: 39

Cause: Doodslag door haar man
Occupation
sjouwer
1881 (Age 40 years)

VerslagAntje de JongView this family
September 5, 1881 (Age 41 years)

Note: Schiedamsche Courant, 05/09/1881; p. 1/7
Verslag rechtzaakAntje de JongView this family
Doodslag
December 9, 1881 (Age 41 years)

Note: Schiedamsche Courant, 10/12/1881; p. 2/4
Veroordeling
8 jaar wegens doodslag op zijn vrouw
December 10, 1881 (Age 41 years)
Medical condition
alcoholist
1881 (Age 40 years)

Death of a motherPetronella Verkade
August 17, 1886 (Age 45 years)
Adoption of a sonWillem Scheurkogel
before August 1892 (Age 51 years)
Adoption: Adopted by both parents
Death of a sonDirk Scheurkogel
November 10, 1892 (Age 52 years) Age: 22
Informant: Henricus Risuncle
Residence from April 28, 1896 (Age 55 years)
Veroordeling
wegens 2x bedelen / landloperij (geen vaste woonplaats)
1896 (Age 55 years)

Death December 2, 1898 (Age 58 years) Age: 58
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 21, 1830Schiedam, Zuid-Holland, NL
5 months
elder brother
Johannes Scheurkogel
Birth: April 20, 1831 25 24Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: February 10, 1878Schiedam, Zuid-Holland, NL
22 months
elder sister
20 months
elder sister
22 months
elder brother
2 years
elder sister
Christina Scheurkogel
Birth: January 2, 1839 33 32Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: April 6, 1877Schiedam, Zuid-Holland, NL
20 months
himself
2 years
younger sister
2 years
younger sister
22 months
younger sister
Elisabeth Scheurkogel
Birth: March 23, 1847 41 40Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: January 3, 1912Schiedam, Zuid-Holland, NL
Family with Antje de Jong - View this family
himself
wife
Marriage: April 18, 1868Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland, NL
2 months
son
18 months
son
Dirk Scheurkogel
Birth: November 24, 1869 29 27Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: November 10, 1892Schiedam, Zuid-Holland, NL
2 years
son
3 years
son
19 months
daughter
21 months
son
Willem Scheurkogel
Birth: October 7, 1877 37 35Schiedam, Zuid-Holland, NL
Death: October 26, 1879Schiedam, Zuid-Holland, NL
4 years
son

Verslag
Schiedamsche Courant, 05/09/1881; p. 1/7 W. Scheurkogel. arbeider, woonachtig aan de Spoorstraat alhier, die veelal in beschonken toestand verkeert, heeft naar wij vernemen zijn vrouw, die ook dikwerf misbruik maakt van sterken drank, in de laatste dagen zoodanig mishaldeld, dat zij heden , vermoedelijk aan de gevolgen daarvan, is overleden. Scheurkogel is door de politie in arrest genomen.
Verslag rechtzaak
Schiedamsche Courant, 10/12/1881; p. 2/4 Zooals wij gisteren als telegrafisch bericht in 't kort mededeelden stond voor het Hof te 's Hage terecht W. Scheurkogel, oud 41 jaren, sjouwerman te Schiedam, beschuldigd van moedwilligen doodslag, gepleegd op zijne huisvrouw Antje de Jong. Wat de feitelijke toedracht dezer zaak betreft, is gebleken, dat de beschuldigde den 18 April 1868 zijn zijne nu overleden huisvrouw was gehuwd, maar dat misbruik van sterken drank, zoowel door den man als door de vrouw meermalen tot treurige tooneelen in deze huishouding aanleiding gaf. Vooral wanneer de vrouw in beschonken toestand verkeerde, was de man zeer vertoornd en onzag hij zich niet zijne wederhelft op de ergerlijkste wijze te mishandelen. De laatste dagen van Augustus en 1 September moest de vrouw, die zich telkens weder te buiten had gegaan, het weder vreeselijk ontgelden, slagen, stooten, duwen, schoppen en trappen waren onophoudelijk haar deel. Op laatstgenoemden dag was zelfs door buren opgemerkt, dat beschuldigde de haren zijner vrouw om zijn hand gewikkeld had, haar van den stoel, waarop zij gezeten was, aftrok, door het vertrek sleurde en slagen toebracht. Dien dag moet de man zich echter al zeer barbaarsch gedragen hebben, want de vrouw werd later bewusteloos gevonden in haar bed, en den 3 September bezweek zij aan een hersenvliesontsteking, volgens heeren geneeskundigen ontstaan door toegebrachte beleedigingen aan het hoofd. Het lichaam der vrouw was zelfs als met builen en blauwe plekken overdekt. De beschuldigde door den president ondervraagd, bekende dat hij zijne vrouw, wanneer ij beschonken was, mishandelde; dat hij haar op genoemde dagen wel had geslagen, maar hij wist niet of die slagen, welke hij in zijn drift had toegebracht, haar dood zouden hebben tengevolge gehad. In deze zaak werden 14 getuigen gehoord. Advocaat-generaal Nr, Gregory noemde deze zaak een gruwel en wees er op, dat de dronkenschap, waaraan de verslagene zich schuldig maakte, een gevolg was van het ellendige leven, dat deze bij haar man had, zoodat deze ook als de oorzaak daarvan beschouwd moest worden. Z.E.G.A. achtte de feiten voldende bewezen requireerde 8 jaren tuchthuisstraf. - uitspraak aanst. Zaterdag. De verdediger van den beschuldigde, trachtte de verklaringen der getuigen te ontzenuwen. Z.i. was de voorstelling van de gepleegde mishandelingen zeer overdreven, maar ware zij juist, dan nog meende pleiter, dat het niet vaststond, dat de dood daardoor was ontstaan. Pl. achtte het zeer mogelijk dat de vrouw in dronkenschap gevallen was en zich ernstig had bezeerd. Hij concludeerde tot vrijspraak en pleitte subsidiair verzachtende omstandigheden. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op aanstaanden Zaterdag te 10 uren.
Media objectWillemScheurkogel.jpg
WillemScheurkogel.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 837 × 1,132 pixels
File size: 98 KB
Type: Photo
Highlighted image: yes