Genealogie van familie Adoptie - Bonaire

Bon bini - familie Adoptie

Welkom op mijn site. Ik ben Bert Koorengevel en voor de hobby heb ik de stamboom van mijzelf en van mijn vrouw uitgezocht.

Eind maart 2017 was ik weer eens bij ons favoriete restaurant Pomo in Utrecht, en had het met Chris over onze unieke achternamen. Toen heb ik aangeboden om voor hem wat te proberen uit te zoeken van zijn stamboom, en dit is daarvan het resultaat.

Ik ben begonnen op de website WieWasWie.nl. Hierop staan gegevens van de burgerlijke stand: geboortes tot ca 1910, huwelijken tot ca 1925 en overlijdens tot ca 1960, voor zover deze door vrijwilligers van de archieven zijn ingetikt. Soms wordt een onduidelijk handschrift niet goed gelezen, dus dan kan je het daar ook niet terug vinden. Het vroegste dat ik heb kunnen vinden is de geboorte van Pieter Jozefus Adoptie op 17 augustus 1863 op Bonaire. Zijn moeder Arnelia Poulina Adoptie had in 1860 al eerder een zoon gekregen: Vesuvius Salcero Adoptie. Maar hiervan heb ik de geboorteakte niet terug kunnen vinden, mogelijk omdat dit vóór de afschaffing van de slavernij op Bonaire was in 1863. Het jongste document dat ik op WieWasWie.nl heb kunnen vinden is een doodgeboren kind in 1959 van Maria Florencia Adoptie en Nazario Winklaar.

Op WieWasWie.nl staan helaas alleen maar wat ruwe gegevens: de namen, plaatsen en de datum. In de originele acten staat waarschijnlijk veel meer informatie zoals het beroep van personen, het adres waar ze woonden, wie de aangifte heeft gedaan, etcetera. Vooral de eerste inschrijvingen in deze registers zullen interessant zijn, en misschien ook informatie bevatten over de exacte herkomst van de achternaam Adoptie. Bij een huwelijk moet bijvoorbeeld een uittreksel uit het geboorteregister worden verstrekt. Maar als die niet bestaat, dan kan in plaats daarvan ook een Akte van Bekendheid worden opgemaakt waarin iemand verklaart betreffend persoon goed te kennen.

De Mormonen hebben vrijwel alle boeken van de burgerlijke stand over de gehele wereld op microfiche gezet, en beschikbaar gemaakt via hun site FamilySearch.org. Die microfilms zijn niet makkelijk te doorzoeken. Er bestaat echter een site zoekakten.nl waarop wordt doorgelinked naar de films op FamilySearch.org. De films van de Nederlandse Antillen waren ooit wel beschikbaar, maar nu helaas niet meer. Ze zijn om onbekende reden geblokkeerd door FamilySearch. Dat is echt jammer, want hier zou veel extra informatie van kunnen worden gehaald.

Een hele mooie bron die ik ook heb geraadpleegd is het archief van gedigitaliseerde kranten van de Koninklijke Bibliotheek. Deze kan je raadplegen via de site delpher.nl en je kunt hierop ook op regio van publicatie selecteren, onder andere de kranten van de Nederlandse Antillen. Eerste vermelding hierin is van 1918 in het blad "Amigoe di Curacao":  

Aan den boschwachter tweede klasse op Bonaire L.P. Hart, tijd. belast met de betrekking van hulpopzichter bij den vuurtoren te Boca Spelonk aldaar, is tot herstel van gezondheid een maand verlof verleend , en Vesuvius Adoptie is tijdelijk belast met de betrekking van hulpopzichter bij genoemden toren.

In dit blad worden verder leuke feiten gepubliceerd zoals afgelegde eindexamens, in sommige periodes ook berichten van de burgerlijke stand, en vele ander zaken. Als iemand uit de familie Adoptie in deze krant is genoemd, dan heb ik dat terug kunnen vinden. In sommige gevallen is er ook een foto bij een artike geplaatst, en zo heb ik van enkele familieleden ook een portretje kunnen plaatsen. Er zijn ongeveer 1000 artikelen waarin "Adoptie" wordt vermeld. Deze heb ik nog maar voor 2/3 kunnen doorlezen, ik ben nu tot ongeveer 1973. Wordt vervolgd...

News
Nieuwe bron: Archivo Bonairu
April 26, 2017 - 9:32:10 a.m.

Op zoek naar meer informatie heb ik een gokje gewaagd, en gegoogled op de namen van wat vroege familieleden. Tot mijn lichte verbazing kreeg ik op de naam Agapito Florus Adoptie één hit: op de site Archivo Boneiru. In de beeldbank bleek van hem een pasfoto te staan. En via de zoek-functie bleken er meerdere pasfoto's beschikbaar te zijn.

Het lijkt erop dat deze pasfoto's afkomstig zijn uit het archief van een overheidsinstelling op Bonaire (ik schat uit de periode 1957-1962) en dat dit archief gedigitaliseerd is en openbaar gemaakt.

Naast de beeldbank met foto's staan op deze site ook gescande kranten. Voornamelijk in het blaadje Èxtra uit de periode 1980-1995 duikt regelmatig de naam Adoptie op. Een aantal sportieve familieleden op Bonaire worden genoemd bij verslagen van honkbalwedstrijden.

Bij het zoeken in deze krant heb je wel wat volharding nodig. De zoekresultaten worden getoond per film van circa 900 bladzijden: de publicaties van een aantal maanden achtereen. Maar alleen de eerste hit wordt getoond. Er wordt wel vermeld dat er meerdere hits zijn, maar je zult zelf verder moeten bladeren om verderop die hits ook te zien.

Het is mij niet gelukt om een directe link naar een krantenpagina in dit archief te maken. In plaats daarvan heb ik een vermelding van het filmnummer en de scan-pagina gemaakt. Het is even behelpen...

 

Klaar met de Amigoe di Curacao
April 21, 2017 - 3:20:31 p.m.

Zo, ik heb eindelijk op delpher.nl alle duizend artikelen van de gescande Amigoe doorgenomen waarin het trefwoord "adoptie" voorkomt. Resultaat hiervan is dat ik meer dan 50 personen met Adoptie als achternaam heb gevonden, maar veelal zonder onderlinge relaties. Het zijn nog losse puzzelstukjes en ik heb van andere familieleden informatie nodig om die stukjes aan elkaar te kunnen passen. Dus heeft u informatie, neem dan vooral contact met mij op.

Het laatste decennium kwam in de krant voornamelijk Hebron Adoptie veelvuldig voor. Niet zo verwondelijk, want hij trad vaak op als woordvoerder en PR-man van het CTDB (Curaçao Tourism Development Board).

In de jaren veertig en vijftig kwam ik vaak de naam Cor Adoptie op de sport-pagina's tegen. Deze middenvelder van Jong Holland is in 1973 overleden, en pas toen kwam ik er achter dat de politieagent Ludgero C. Adoptie en de voetballer Cor Adoptie één en dezelfde persoon waren. Mij is nog onbekend hoe oud hij geworden is. Ik schat dat hij 17 jaar oud was toen hij voor het eerst in 1947 in het elftal van Jong Holland speelde. Wel jammer was dat ik van hem geen foto was tegengekomen. Totdat in 1989 zijn club Jong Holland een eigen stadion kreeg en er een foto van het elftal uit 1948 bij het artikel stond. Zo heb ik toch nog een foto van hem kunnen plaatsen.

Statistics — Genealogie van familie Adoptie - Bonaire

This family tree was last updated on August 24, 2019.

Individuals
Males
339
55.5%
Females
259
42.4%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
1,404
Total users
27
Earliest birth year
1787
Latest birth year
2007
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
45
Males: 41   Females: 48
Family with the most children
21
This information is private and cannot be shown.
Average number of children per family
1.85
Genealogie van familie Adoptie - Bonaire
Favorites
Stammoeder van de familie Adoptie
Jongste zoon van Arnelia, mogelijk tweede stamvader. Helaas weinig meer over bekend.
Oudste zoon van Vesuvius Salcero Adoptie
Ambtenaar bij de Belastingen en Douane op Curaçao, politiek actief in o.a. PRP (Radicale Volkspartij)
Politieagent op Curaçao, beter bekend als voetballer bij Jong Holland en als zodanig ook deelnemer Olympische Spelen 1952 te Helsinki
Boneco vakbondsbestuurder, werkzaam bij de Centrale Bewakingsdienst
Slide show

On this day
No events exist for today.